Darbinieku labsajūta ietekmē darba drošību

Darbinieku labsajūta ietekmē darba drošību

Stress darbā, apspiestība un pastāvīgs nogurums atstāj spēcīgu iespaidu ne tikai uz paveiktā darba kvalitāti, produktivitāti, bet arī samazina darbinieku drošību un izraisa nelaimes gadījumus. Pievēršot uzmanību darbinieku labsajūtai un patīkamai darba videi, būs mazāk negadījumu darba vietās.

Pēc Eurostat statistikas datiem 2018. gadā Eiropas Savienības valstīs bija fiksēts 3,1 miljons nelaimes gadījumu darbā, no kuriem 3 332 bija letāli nelaimes gadījumi. Laikā no 2017. līdz 2018. gadam Eiropas Savienības valstīs nelaimes gadījumu skaits darbā pieauga par 0,3% jeb par 8 137 nelaimes gadījumiem vairāk.

Kā samazināt ar katru gadu pieaugošo nelaimes gadījumu skaitu un palielināt darbinieku drošību? 

Darbinieku labsajūtas līmenis

Labsajūta darba vietā attiecas uz visiem darba aspektiem – gan darba iekšējo vidi, gan drošību, gan darba ņēmēju attieksmei pret savu darbu, vidi, organizētību. Lai labāk parūpētos par darbiniekiem, veicinātu labsajūtu, jāsāk ar darbinieku labsajūtas līmeņa noteikšanu:

  • Izveidot un nosūtīt visiem darbiniekiem aptauju

Anketā var iekļaut visus interesējošos jautājumus saistībā ar darbinieku esošo labsajūtas stāvokli darbā, to ietekmējošajiem faktoriem, stresa līmeni un darba drošību.

  • Individuālās pārrunas

Neatkarīgi no aptaujas izveides var orgazinēt individuālās pārrunas ar dažiem vai tieši visiem darbiniekiem, lai personīgi uzklausītu viņu viedokli par darbu uzņēmumā un iekšējās vides sakārtotību, lai justos droši.

  • Anonīmās ieteikumu vai sūdzību lapiņas

Lai veicinātu darbinieku atklātību un uzlabotu darba vidi, var noorganizēt anonīmu ieteikumu vai sūdzību lapiņu iesniegšanu. Bieži vien darba devējs neiedomājas par ikdienas vides trūkumiem darba vietā un kas traucē darbiniekiem sajusties pilnvērtīgi.

Kas negatīvi ietekmē darbinieku labsajūtu?

  1. Pārstrādāšanās un izdegšanas sindroms

Pēc CareerBuilder aptaujas datiem “61% darbinieku jūtas “izdeguši” un pārslogoti darbā.” Lai neizskatītos vājš darba devēja acīs, darbinieks nespēj atzīt pārslogotību vai uzņemas vēl papildu darbus. Šis pilnībā sagrauj darbinieka mentālo veselību, kā arī neveicina ražīgāku darba izpildi.

  1. Augsts stresa līmenis darbā

Pēc CareerBuilder aptaujas datiem “31% no respondentiem ziņo par ļoti augstu stresa līmeni darbā.” Aptauja dokumentē, kā stress arī ietekmē fizisko veselību, radot nogurumu, sāpes, un arī rada garīgās veselības apdraudējumus kā depresiju, trauksmi, dusmas. Šie atklājumi uzsver saikni starp labsajūtu un radīto stresu darbā.

  1. Zems novērtējums darbā

Atgriezeniskā saite, ieteikumi, padomi, kritika un uzslavas – veido morālo novērtējumu un sadarbību starp darba devēju un darba ņēmēju. Ja pastāv slikta komunikācija, tikai negatīvs vērtējums un neadekvāta kritika, tad darbiniekam zūd motivācija strādāt, produktīvi veikt savu darbu, kā arī labsajūtas līmenis ir zem nulles. 

Šie ir daži no izplatītākajiem labsajūtu ietekmējošiem faktoriem darba vidē, kas atstāj negatīvu iespaidu visvairāk uz mentālo veselību. Tad neapzināti veidojas lielāka depresijas, izdegšanas iespējamība un negatīvas iekšējās darba vides veidošanās, radot drošības riskus sev un apkārtējiem.

Negatīva ietekme uz darbinieku drošību

Pēc iespējamiem negatīvi ietekmējošajiem faktoriem var pieņemt, ka darbinieku drošība ir tiešā veidā saistīta arī ar viņu labsajūtu. Ne tikai informētība par darba drošības pasākumiem, rīcību avārijas gadījumos un iekārtota droša darba vide ir nepieciešama, lai darbinieki netiktu pakļauti apdraudējumam, jo fiziskā un mentālā veselība nosaka reālo darbinieku drošības stāvokli. Pēc Workplace Strategies for Mental Health datiem “82% darbinieku, kuriem ir mentālās veselības problēmas, norāda, ka tas ietekmē viņu darbu un rīcību darbavietā, kā arī 53% no tiem, kuriem ir fiziskās veselības problēmas, saka, ka tas ietekmē darba kvalitāti.” 

Piemēram, ja darbinieks ir pārguris un pārstresojies, viņam zūd uzmanības fokuss, viņš pieļauj neuzmanības kļūdas un tā rezultātā ar savu neuzmanību apdraud drošību, jo var neapzināti veikt bīstamas rīcības – savainot sevi un kolēģus.

Vairot darbinieku labsajūtu → palielināt darba drošību

Parūpējoties par darbinieku labsajūtu, nodrošinot pozitīvu un veselīgu darba vidi, iespējams samazināt darbinieku drošības apdraudējumu un nelaimes gadījumu skaitu. Uzņēmumiem un darba devējiem jāpievērš lielāka uzmanība darbiniekiem un viņu labsajūtai, jo svarīgākie resursi ir cilvēkresursi jeb darbaspēks. Labsajūtu veicinošas aktivitātes saliedēs darba kolektīvu, kā arī individuāli pilnveidos darbiniekus, radot drošu vidi visiem. 
Par darbinieku labsajūtas uzlabošanu uzzini vairāk.

Laine Ozoliņa

Dārgie ēdiena mīļi, mani sauc Laine, un esmu ļoti priecīga par iespēju dalīties ar Jums caur manu blogu Cemodanskafe.lv. Katru dienu cenšos sevi attīstīt, un iemācīties ko jaunu, ja tev ir kādi ieteikumi - raksti, būšu tikai pateicīga!

Comments are closed.